Facultat d'Humanitats

Edifici Alfa – Campus Barcelona

Immaculada, 22

08017 Barcelona

Tel.: (+34) 93 254 18 00 / 21
Fax: (+34) 93 418 76 73